0
Koszyk
Koszyk jest pusty.
Koszyk

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej : RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest accipo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Pocztowa 16a. (dalej:„accipo” albo „Spółka”).

Dane kontaktowe w sprawie polityki prywatności accipo:
Adres e-mail: info@accipo.pl
Adres pocztowy:
accipo sp. z o.o.
ul. Pocztowa 16a
58-200 Dzierżoniów

Dane osobowe Spółka otrzymała od Państwa w związku z transakcjami na stronie accipo dokonywanymi przez Klienta bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na podstawie regulaminu sklepu internetowego accipo

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą spółki KRAUSE Sp. z o.o.,Allegro.pl sp. z o.o. oraz Trusted Shops świadczące usługi internetowe oraz w razie wyrażenia zgody podmioty świadczące usługi marketingowe w imieniu accipo.

Spółka accipo może przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania zawartej z Państwem umowy w związku z dokonaniem na accipo transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na accipo, w tym do:

 • - Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze strony accipo, w tym dokonywania transakcji na platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w Sklepie accipo;
 • - Zapewnienia usługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • - Obsługi reklamacji w Sklepie accipo w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • - Obsługa próśb Klienta, które są kierowane (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Accipo ponadto przetwarza Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu accipo, którym jest:

 • - Zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • - Zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych accipo oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • - Prowadzenie badań i analiz accipo między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy sprzedaży, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • - Obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.
 • - Windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych;
 • - Prowadzenie analiz statystycznych;
 • - Przechowanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie udzielonej zgody, Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 • - Zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Spółka wymaga podania Państwa adresu e-mail aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Państwa na stronie accipo bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeżeli nie podadzą Państwo tych danych osobowych, Spółka niestety nie będzie mogła zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziecie Państwo mogli korzystać z strony accipo w celu zawarcia transakkcji handlowej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Spółka może żadać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Spółka przechowuje Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa transakcji na stronie accipo bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, od dnia dokonania transakcji do dnia przedawnienia.

Nadto, dane mogą być przez przechowywane przez accipo dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych prze okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane prze okres, w którym accipo.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez stronie accipo polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Bezpieczne składanie zamówień

Przebieg całego zamówienia jest kodowany w systemie SSL (https://).

Informacje dodatkowe

Cenimy sobie Państwa zaufanie. Jesteśmy do dyspozycji w zakresie dot. przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi w tych informacjach o ochronie danych lub jeśli w dowolnym momencie zechcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje, proszę do nas napisać. E-Mail: info@accipo.pl.

Podstawy ochrony danych osobowych uwzględniono pod kątem prawnym w naszych ogólnych warunkach handlowych.

accipo sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie
ul. Pocztowa 16a
58-200 Dzierżoniów
info@accipo.pl
Telefon: 74 632 08 40
Telefax: 74 632 08 44

 

Trusted Shops Zertifikat


Nasza infolinia:
74 632 08 40
Nasz e-mail:
info@accipo.pl